Pars Laboratory

تلفن: 52227070 (011)
ساعات کار همه روزه : 6:30 الی 9 شب

جمعه ها و سایر روزهای تعطیل : 7:30 الی 1 بعد از ظهر
چالوس ،خیابان هفده شهریور ،ابتدای خیابان کوروش

Triiodothyronine/ Free – FT3

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اطلاعات تکميلي

 • نام اختصاری: FT3
 • سایر نام ها: تری یدوتیرونین آزاد، Free T3/ Free Triiodothyronine/
 • بخش مورد انجام: هورمون
 • نوع نمونه: سرم، پلاسما ( هپارینه، EDAT دار)
 • حجم نمونه: 0.6 ml
 • شرایط نمونه: سرم در 4oC به مدت 7 روز و در -20oC به مدت 3 ماه پایدار است.
 • ملاحظات نمونه گیری: 1.مطابق دستورالعمل آزمایشگاه از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود، خون وريدي در لوله با درپوش قرمز رنگ جمع آوری گردد. 2.در صورت استعمال دارو توسط بیمار پیش از انجام ازمایش، شرح حال دارويي بيمار را روي برگه آزمايش بنويسيد. 3.سرم جدا شده باید شفاف و عاری از فیبرین ، همولیز و یا لیپمیک باشد
 • موارد عدم پذیرش: 1.همولیز شدید سرم 2./نمونه فاقد برچسب و مشخصات 3.ذوب و فریز مکرر سرم
 • شرایط نگه داری: سرم در 4oC به مدت 7 روز و در -20oC به مدت 3 ماه پایدار است.
 • اطلاعات تکمیلی: به طور معمول T3 موجود در گردش خون، بطور محکم به گلوبولین متصل شونده به تیروئید و یا آلبومین اتصال می یابد. تنها 0.3 % از T3توتال به صورت آزاد یا غیر متصل به پروتئین می باشد. FT3 فرم فعال هورمون T3 توتال می باشد. در پرکاری تیروئید مقادیر T3 (توتال و آزاد) و T4 ( تیروکسین) هردو افزایش می یابد. اما در یک زیر مجموعه کوچکی از پرکاری تیروئید به نام T3 توکسیکوز (مسمومیت T3) فقط T3 افزایش می یابد. به طور کلی اندازه گیری FT3 (T3 آزاد) ضروری نمی باشد و اندازه گیری T3توتال کفایت می کند. با این حال، سطوح FT3 برای ارزیابی بیماران یوتیروئید با یک توزیع تغییر یافته از پروتئینهای متصل شونده (به عنوان مثال در بارداری، dysalbuminemic) ممکن است ضروری باشد. برخی محققین انجام تست FT3 را جهت نظارت بر درمان جایگزین هورمون تیروئید، توصیه می کنند. اگر چه نقش بالینی آن صراحتاً مشخص نشده است.
 • کاربرد بالینی: 1.آزمون FT3 به عنوان تست سطح دوم یا سوم عملکرد غده تیروئید می باشد و در تأیید بیشتر عارضه پرکاری تیروئید همراه با تستهای T3، T4 و TSH بکار می رود. 2.ارزیابی بالینی بیماران یوتیروئید که دارای یک توزیع تغییر یافته ای از پروتئین های متصل به T3 و T4 دارند. 3.پایش درمان جایگزین هورمون تیروئید
 • روش انجام: Tracer equilibrium dialysis، اولترافیلتراسیون-کروماتوگرافی، رادیو ایمنو اسی
 • سایر روش ها: فیلتراسیون بر روی ژل پلی اکریل آمید
 • عوامل مداخله گر: روش مرجع: ایمونو آنزیماتیک اسی (IEMA)
 • توضیحات 1: در بعضی افراد که در معرض محیط های حیوانی قرار دارند( به عنوان مثال در درمانگاه حیوانات)، ممکن است دارای آنتی بادی ضد آنتی ژنهای حیوانات باشند. این آنتی بادیها ممکن است با آنتی بادیهای میکروزومال تیروئیدی واکنش متقاطع داشته باشند و منجر به نتایج نا معتبر گردند. واکنش تداخلی با داروها همانند تست FT4 می باشد. اسیدهای چرب آزاد در نتایج تست تداخل می نمایند
 • توصیحات 2: مقادیر مرجع: 2.2 – 4.0 Pg/ml تفسیر: در موارد تیروتوکسیکوز یا T3 توکسیکوز، هیپرتیروئیدیسم (پرکاری تیروئید) و سندروم مقاوم محیطی افزایش می یابد و در موارد هیپوتیروئیدیسم (کم کاری تیروئید) اولیه و ثانویه و سه ماه سوم بارداری کاهش می یابد.
 • توصیحات 3: توضیحات: · مقادیر افزایش یافته FT3 با تیروتوکسیکوز و جایگزینی بیش از حد هورمون تیروئید در ارتباط است. FT3 یک تست حساس برای ارزیابی کم کاری تیروئید نیست
 • توصیحات 4: -
 • منابع: 1. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير 2. سایت مایو کلنیک: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/9404 3. FT3 Validation 2005 and AIA Retrospective Validation V-139/ 2009. Unpublished data 4. Tietz Text book of Clinical Chemistry/ Fourth edition. Burtis CA and Ashwood ER/ eds/ Philadelphia/ PA: WB Saunders Co/ 2006/ pp 2053-2087/
محتوای بیشتر در این بخش: « Triiodothyronine (T3) Troponin I/ Ouantitative »

فیلتر تست

عنوان A-Z

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

نام اختصاری

بخش مورد انجام