Pars Laboratory

تلفن: 52227070 (011)
ساعات کار همه روزه : 6:30 الی 9 شب

جمعه ها و سایر روزهای تعطیل : 7:30 الی 1 بعد از ظهر
چالوس ،خیابان هفده شهریور ،ابتدای خیابان کوروش

بانک ملی
بانک ملی
بیمه ما
بیمه ما
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی
بیمه خدمات درمانی
بیمه خدمات درمانی
بیمه آسیا
بیمه آسیا
شرکت آب منطقه ای
شرکت آب منطقه ای
بیمه پاسارگاد
بیمه پاسارگاد
بیمه دی
بیمه دی
بیمه آرمان
بیمه آرمان
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
بیمه آتیه سازان
بیمه آتیه سازان
بیمه دانا
بیمه دانا
بیمه ایران
بیمه ایران
توزیع برق منطقه ای
توزیع برق منطقه ای
بیمه سامان
بیمه سامان
بیمه البرز
بیمه البرز
بنیاد شهید جانبازان
بنیاد شهید جانبازان
بانک ملت
بانک ملت
بانک تجارت
بانک تجارت
بیمه کارآفرین
بیمه کارآفرین
بیمه میهن
بیمه میهن
بانک سپه
بانک سپه
نیروهای مسلح جانبازان مسلح
نیروهای مسلح جانبازان مسلح
بیمه SOS
بیمه SOS
بیمه سینا
بیمه سینا
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی
بانک صادرات
بانک صادرات
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
بنادر و دریانوردان
بنادر و دریانوردان
بیمه رازی
بیمه رازی